НАЧАЛО

Центъра за безопасност и здраве при работа при “С и М Превент” ЕООД е тясно специализиран в областта на здравословните и безопасни условя на труд и е в помощ на работодателите при изграждането на фирмена им политика по безопасност и здраве при работа.

 За да отговорим комплексно на нуждите на клиентите ни в  центъра по безопасност и здраве при работа са обособени следните специализирани звена:

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;
СЛУЖБА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА;
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С – акредитиран от ИА БСА;
TЕРМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА;
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ;
СЕРВИЗ, ПРОДАЖБА НА  ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ.

В тях работят:

– лекари с висше медицинско образование и специализации: трудова медицина, вътрешни болести, невролог, офталмолог, гинеколог;
-медицински лаборант;
-инженери с висше техническо и електротехническо образование.

Всички те притежават богат практически опит, отличното познаване на нормативната уредба, изпълняват задачите си в съответствие с добрата професионална практика и етика.

Основната задача на специалистите от Центъра по безопасност и здраве при работа е качествено и комплексно обслужване на клиентите, лоялност и честност в отношенията.

С и М Превент ЕООД
гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 51, ет. 2 , офис 207-208.
GSM : 0878103674
e-mail: simprevent@abv.bg