Archive for март, 2013

Изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Written by Linev on март 15th, 2013. Posted in Новини

В ДВ. брой 24, от 12.3.2013 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Разпродажба на пожарогасители и намаление на цени за измерване на малки обекти

Written by Linev on март 5th, 2013. Posted in Новини

Уважаеми клиенти, стартира пролетната  промоция за разпродажба на пожарогасители и намаление в цената за измервания на фактори на работната среда и импеданса на контура „фаза-защитен проводник“.

За подробности тук