Archive for август, 2014

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Written by Linev on август 20th, 2014. Posted in Новини

В ДВ брой: 67, от 12.8.2014 г. са публикувани:

-Постановление № 241 от 4 август 2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им;

-Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

 

Двата документа са налични за преглед в раздел „ПОЛЕЗНО

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Written by Linev on август 11th, 2014. Posted in Новини

От 01.11.2014г. влиза в сила обнародваната в ДВ, бр. 63 от 01. 08. 2014 г.  НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, която може да свалите от следния линк:

НАРЕДБА_РД-07-3_от_18_юли_2014 г.