Archive for април, 2015

КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2015

Written by Linev on април 30th, 2015. Posted in Новини

През месец май 2015 година ще се състоят две конференции, свързани със безопасността и  здравето при работа:

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – х-л “Мирамар”, Обзор, 14 – 17 май 2015 

Конференцията се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. Програмата включва участие на представители на редица международни и световно признати организациии по безопасност и здраве при работа.

Подробности можете да видите на линк: http://fcbzr.org/news/news_id/219.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, София, Хотел Балкан, 15 май 2015

Конференцията се организацира Факултета по обществено здраве  на Медицински Университет София  и Българско Академично Дружество по Трудова Медицина (БАДТМ) .

Подробности можете да видите на линк: http://foz.mu-sofia.bg/node/704

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Е УДЪЛЖЕН.

Written by Linev on април 26th, 2015. Posted in Новини

Уважаеми работодатели,
Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на декларация или уведомление по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е УДЪЛЖЕН до 31 май 2015 г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд  всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи и всички юридически и физически лица, които ползват работещи от предприятие, осигуряващо временна заетост, имат задължението ежегодно  да подават въпросните документи по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Екипът на  С и М Превент  е на  Ваше разположение за консултации и въпроси.