Author Archive

28 април – световен ден за безопасност и здраве при работа

Written by S&M Prevent on април 28th, 2011. Posted in Новини

28 април е Световният ден за безопасност и здраве при работа. Тази дата се отбелязва всяка година от Международната организация на труда (МОТ) и синдикалните движения. Почита се паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и се напомня на обществеността, че професионалните заболявания и трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени ако се вземат необходимите мерки.

Усилията на МОТ са насочени към осигуряването на достоен труд за всички работещи, който труд същевременно е и здравословен и безопасен. Темата на настоящото честване е „Новите и отново проявяващи се рискове и моделите за превенция в променящия се свят на труда“.

Според статистиката:

  • на всеки 15 секунди в света умира един работник поради трудова злополука или професионална болест;
  • на всеки 15 секунди 160 работници претърпяват трудова злополука;
  • в края на всеки ден около 1 милион работници стават жертва на трудова злополука;
  • всеки ден 5500 умират поради трудова злополука или професионална болест.

 

безопасност и здраве при работа

Крайния срок за подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ изтича на 30.04.2011г.

Written by S&M Prevent on април 19th, 2011. Posted in Новини

Уважаеми колеги, крайния срок за подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ изтича на 30.04.2011г.