Author Archive

Кратки правила за безопасно поведение при обилни валежи и при гръмотевични бури

Written by Linev on юли 22nd, 2014. Posted in Новини

Министерство на вътрешните работи припомня основните правила за безопасно поведение при обилни валежи и при гръмотевични бури, които може да намерите на следния линк: ДЕЙСТВИЯ_ПРИ_НАВОДНЕНИЯ_И_ГРЪМОТЕВИЧНИ_БУРИ

„С и М Превент“ ЕООД с разрешение за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Written by Linev on юни 29th, 2014. Posted in Новини

От 02.06.2014г. „С и М Превент“ ЕООД притежава Разрешение №ПД-14/02.06.2014 издадено от ОУ ПБЗН за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове съгласно изискванията на Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011г.

Акция за предотвратяване на злополуки на работното място в резултат на подхлъзване и спъване.

Written by Linev on април 6th, 2014. Posted in Новини

Главна инспекция по труда се включва в акцията на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) за предотвратяване на злополуки на работното място в резултат на подхлъзване и спъване на едно ниво през 2014г.

Кампанията е насочена към информиране на служителите в следните сектори на икономиката:

• производство на храни

• металообработване

• здравеопазване

• хотелиерство и ресторантьорство

• търговия на едро и дребно (складиране).

Подробности за кампанията можете да видите на следния линк : безопасност на работното място.

Проект на наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Written by Linev on февруари 2nd, 2014. Posted in Новини

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проект на

Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Пълнят текст на наредбата можете да видите  тук

Стартира национална кампания на Главна инспекция по труда в селското стопанство

Written by Linev on май 14th, 2013. Posted in Новини

От 10 май Главната инспекция по труда започва провеждане на национална кампания „Спазване на здравословните и безопасни условия на труд в икономически дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство” която ще продължи до края на годината. Подробности може да прочетете тук.