Изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Written by Linev on март 15th, 2013. Posted in Новини

В ДВ. брой 24, от 12.3.2013 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Разпродажба на пожарогасители и намаление на цени за измерване на малки обекти

Written by Linev on март 5th, 2013. Posted in Новини

Уважаеми клиенти, стартира пролетната  промоция за разпродажба на пожарогасители и намаление в цената за измервания на фактори на работната среда и импеданса на контура „фаза-защитен проводник“.

За подробности тук

Публикувана е програмата за обучение през 2013г.по Наредба РД 07-2/2009г. и за квалификационни групи по електробезопасност за работа с напрежение до 1000 V.

Written by Linev on декември 26th, 2012. Posted in Новини

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

През 2013г. Службата по безопасност и здраве при работа ще продължи добрата си практика за провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа.

Целта на обученията е запознаването Ви с измененията в нормативната уредба и придобиване на практически знания и умения за прилагането им във Вашата ежедневна дейност по ЗБУТ.

По време на обучението ще решаваме практически казуси, включително и такива поставени от Вас.

В курса са предвидени материали за обучаемите.

Технически пособия използвани при обучението -милтимедиен проектор/ флипчарт.

Успешно издържалите теста получават съответното удостоверение.

Обученията се провеждат в гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 51, ет.2, зала

207.

При желание от Ваша страна обучението може да се проведе и на Ваша територия след предварително договаряне.

Заявки за участие в обученията можете да направите на:

–  E-mail: sirnprevent@abv.bg;

–  телефон: 0878 103 674, 0878 103 675.

Записванията се извършват по реда на заявките.

Повече информация в раздел ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ 

„С и М Превент“ ООД с разрешение за Противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Written by Linev on август 26th, 2012. Posted in Новини

От 16.08.2012г. „С и М Превент“ ООД притежава Разрешение №ПД-4/16.08.2012 издадено от ОУПБЗН за противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти съгласно изискванията на  Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011г.

„С и М Превент” ООД притежава Разрешение №ПД-1/17.05.2012г. за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Written by Linev on май 19th, 2012. Posted in Новини

От  18.05.2012г. сервизното обслужване на носимите и возимите пожарогасители се извършва само от лица  притежаващи разрешително съгласно изискванията на  НАРЕДБА № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. Фирма „С и М Превент” ООД притежава Разрешение №ПД-1/17.05.2012г. за сервизно   обслужване на носими и возими пожарогасители издадено от ОУПБЗН.