В ДВ брой 33 / 26.04.2011 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009г.

Written by Linev on април 26th, 2011. Posted in Новини

В ДВ брой 33, от дата 26.04.2011 г. е обнародвана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.

Пълният текст  можете да видите тук .

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

Written by Linev on април 22nd, 2011. Posted in Новини

В държавен вестник бр. 9 от 28.01.2011 г. е обнародвана НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 21.01.2001 г.

Крайния срок за подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ изтича на 30.04.2011г.

Written by S&M Prevent on април 19th, 2011. Posted in Новини

Уважаеми колеги, крайния срок за подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ изтича на 30.04.2011г.

Добре дошли

Written by Linev on март 3rd, 2011. Posted in Новини

Добре дошли в обновения сайт на „С и М Превент“ ООД