НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

Written by Linev on април 22nd, 2011. Posted in Новини

В държавен вестник бр. 9 от 28.01.2011 г. е обнародвана НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 21.01.2001 г.

Крайния срок за подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ изтича на 30.04.2011г.

Written by S&M Prevent on април 19th, 2011. Posted in Новини

Уважаеми колеги, крайния срок за подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ изтича на 30.04.2011г.

Добре дошли

Written by Linev on март 3rd, 2011. Posted in Новини

Добре дошли в обновения сайт на „С и М Превент“ ООД