КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2015

Written by Linev on април 30th, 2015. Posted in Новини

През месец май 2015 година ще се състоят две конференции, свързани със безопасността и  здравето при работа:

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – х-л “Мирамар”, Обзор, 14 – 17 май 2015 

Конференцията се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. Програмата включва участие на представители на редица международни и световно признати организациии по безопасност и здраве при работа.

Подробности можете да видите на линк: http://fcbzr.org/news/news_id/219.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, София, Хотел Балкан, 15 май 2015

Конференцията се организацира Факултета по обществено здраве  на Медицински Университет София  и Българско Академично Дружество по Трудова Медицина (БАДТМ) .

Подробности можете да видите на линк: http://foz.mu-sofia.bg/node/704