Наредба за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа

Written by Linev on януари 9th, 2012. Posted in Новини

В ДВ. БР.2 ОТ 6 ЯНУАРИ 2012Г.  Е ОБНАРОДВАНА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003  Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ОБН., ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 71 ОТ 2006 Г. И БР. 67 ОТ 2007 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Наредбата във формат PDF може да изтеглите от нашия сайт, раздел ПОЛЕЗНО