НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Written by Linev on август 11th, 2014. Posted in Новини

От 01.11.2014г. влиза в сила обнародваната в ДВ, бр. 63 от 01. 08. 2014 г.  НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, която може да свалите от следния линк:

НАРЕДБА_РД-07-3_от_18_юли_2014 г.