Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Written by Linev on октомври 17th, 2011. Posted in Новини

 В Държавен вестник,  Брой  81, от 18.10.2011 г. е обнародвана Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от  Министерство на вътрешните работи и  Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Наредбата във формат PDF може да изтеглите от нашия сайт, раздел ПОЛЕЗНО.