Проект на наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Written by Linev on февруари 2nd, 2014. Posted in Новини

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проект на

Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Пълнят текст на наредбата можете да видите  тук