Публикувана е програмата за обучение през 2013г.по Наредба РД 07-2/2009г. и за квалификационни групи по електробезопасност за работа с напрежение до 1000 V.

Written by Linev on декември 26th, 2012. Posted in Новини

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

През 2013г. Службата по безопасност и здраве при работа ще продължи добрата си практика за провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа.

Целта на обученията е запознаването Ви с измененията в нормативната уредба и придобиване на практически знания и умения за прилагането им във Вашата ежедневна дейност по ЗБУТ.

По време на обучението ще решаваме практически казуси, включително и такива поставени от Вас.

В курса са предвидени материали за обучаемите.

Технически пособия използвани при обучението -милтимедиен проектор/ флипчарт.

Успешно издържалите теста получават съответното удостоверение.

Обученията се провеждат в гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 51, ет.2, зала

207.

При желание от Ваша страна обучението може да се проведе и на Ваша територия след предварително договаряне.

Заявки за участие в обученията можете да направите на:

–  E-mail: sirnprevent@abv.bg;

–  телефон: 0878 103 674, 0878 103 675.

Записванията се извършват по реда на заявките.

Повече информация в раздел ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ