„С и М Превент“ ЕООД с разрешение за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Written by Linev on юни 29th, 2014. Posted in Новини

От 02.06.2014г. „С и М Превент“ ЕООД притежава Разрешение №ПД-14/02.06.2014 издадено от ОУ ПБЗН за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове съгласно изискванията на Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011г.