„С и М Превент“ ООД с разрешение за Противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Written by Linev on август 26th, 2012. Posted in Новини

От 16.08.2012г. „С и М Превент“ ООД притежава Разрешение №ПД-4/16.08.2012 издадено от ОУПБЗН за противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти съгласно изискванията на  Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011г.