Термографски обследвания

Written by Linev on декември 28th, 2019. Posted in Новини

Уважаеми клиенти,

Следвайки нашата мисия да предлагаме комплексни решения и услуги с цел повишаване на надеждността на обектите и съоръженията в експлоатация, освен задължителните периодични измервания, имаме възможност да извършим термографско обследване на обекти и съоръжения, което позволява, да се решат широк спектър от критични проблеми водещи до  изменение на температурата на отделен детайл, съоръжение или части от тях, които могат да бъдат регистрирани на термографско изображение.

 Инфрачервената термография е процес на събиране и анализиране на топлинна информация с използването на безконтактни термовизионни камери.

Оборудването и инвестициите за квалифицирането на специалисти с натрупване на опит в термографската диагностика (Thermal Testing) могат да се определят като сравнително скъпа инвестиция.  Правилно приложена обаче, диагнстиката може да се намали значително вероятността от дефектиране на определени видове оборудване и да се спестят  многократно по-високите разходи по аварийно спиране на производствен процес и разходи за непланирани ремонтно-възстановителни дейности, което води до повишение на сигурността, подобряване на ефективността на оборудването, намаляване на прекъсванията в процесите чрез намаляване на риска от дефектиране на оборудването.

Термографската диагностика дава широки възможности за прилагане при следните видове оборудване :

–          Електрическо;

–          Електро-механично;

–          Механично;

–          Свързано с различни технологични процеси;

–     Обследването на сгради, помещения – жилищни, офис и промишлени.

Намира широко приложение и в медицината, охраната и сигурността, мониторинг на различни среди, химическа индустрия и др.

За нашите клиенти предлагаме термографско обследване на преференциални цени със съвременна камера на FLIR с широк температурен обхват от -20 до +550 °С, висока температурна  чувствителност < 0.05 °С и резолюция на термограмата от над 76 000 пиксела .

Преференциалните цени са валидни при извършване на периодични измервания на параметрите на работна, битова и околна среда и при измервания на ел. уредби и съоръжения, което следва предварително да бъде уточнено с наш специалист и обекта да е правилно подготвен за диагностиката.

За повече подробности, моля свържете се с нас.