НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

Written by Linev on април 22nd, 2011. Posted in Новини

В държавен вестник бр. 9 от 28.01.2011 г. е обнародвана НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 21.01.2001 г.