В ДВ брой 33 / 26.04.2011 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009г.

Written by Linev on април 26th, 2011. Posted in Новини

В ДВ брой 33, от дата 26.04.2011 г. е обнародвана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.

Пълният текст  можете да видите тук .