Сервиз, продажба на пожарогасители и противопожарно обследване

 

Съгласно изискванията на Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011г. „С и М Превент“ ЕООД притежава разрешения за следните дейности:

 1. Разрешение № 680/12.06.2017г. издадено от ГД ПБЗН за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители- валидно на територията на цялата страна.
 2. Разрешение № 679/12.06.2017г. издадено от ГД ПБЗН за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове- валидно на територията на цялата страна.

СЕРВИЗ

Фирмата разполага с модерна сервизна база в гр. Пловдив  включително и мобилен сервиз за техническо обслужване и презареждане на пожарогасители.

Извършваме  проверка, ремонт и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители (водни, прахови, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис ).

Контролът и техническото обслужване се извършват съгласно изискванията на законодателството на РБ, включително  БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2“.

 

ПРОДАЖБА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

 

За актуални промоции и намалени цени на пожарогасители проверете тук

 

 Предлагаме  всички видове носими и возими пожарогасители – водни, прахови, водопенни и пожа

рогасители с въглероден двуокис

Какви пожарогасители и други пожаротехнически средства за първоначално гасене са Ви необходими  в зависимост от  предназначението на обекта и неговата  площ се определя съгласно  Приложение №2 към чл. 3, ал. 2 OT НАРЕДБА Iз-1971 2009 за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29 октомври 2009 г.

Необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на  земеделската техника и площадки за зареждане с ЛЗТ и ГТ са определни в правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

 

 НОСИМИ ПРАХОВИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Технически данни:

 • Стоманено  тяло;
 • Вентил;
 • Манометър;
 • Работно  налягане – 14 бара (+20°С);
 • Изтласкаващ газ- азот;
 • Изпитано налягане – 25 бара;
 • Температура на работа от -20°С до +60°С.

 

ВИД  НА ПОЖАРАГАСИТЕЛЯ КЛАС НА ПОЖАРА
А В С Електричество МПС
Прахов 1 kг.   -ВС + + До 1000 волта +
Прахов 1 kг.   -АВС + + + До 1000 волта +
Прахов 2 kг.   -ВС + + До 1000 волта +
Прахов 2 kг.   -АВС + + + До 1000 волта +
Прахов 6 kг.   -ВС + + До 1000 волта +
Прахов 6 kг.   -АВС + + + До 1000 волта +
Прахов 12 kг. -ВС + + До 1000 волта +
Прахов 12 kг. -АВС + + + До 1000 волта +

 

ВОЗИМИ ПРАХОВИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Технически данни:

 • Стоманено  тяло;
 • Вентил;
 • Манометър;
 • Работно  налягане – 14 бара (+20°С);
 • Изтласкаващ газ- азот;
 • Изпитано налягане – 25 бара;
 • Температура на работа от -20°С до +60°С.
ВИД  НА ПОЖАРАГАСИТЕЛЯ КЛАС НА ПОЖАРА
А В С Електричество МПС
Прахов 25 kг.   -ВС + + До 1000 волта +
Прахов 25 kг.   -АВС + + + До 1000 волта +
Прахов 100 kг. -ВС + + До 1000 волта +
Прахов 100 kг. -АВС + + + До 1000 волта +

 

НОСИМИ ВОДНИ/ВОДОПЕННИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Технически данни:

 • Стоманено  тяло;
 • Вентил;
 • Манометър;
 • Работно  налягане – 14 бара (+20°С);
 • Изтласкаващ газ- азот;
 • Изпитано налягане – 25 бара;
 • Температура на работа от 0°С до +60°С.
ВИД  НА ПОЖАРАГАСИТЕЛЯ КЛАС НА ПОЖАРА
А В С Електричество МПС
Воден -6л. +
Воден -9л. +
Водопенен -6л. + +
Водопенен -9л. + +

 

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ С СО2

Технически данни:  

 • Стоманено тяло;
  • Работно  налягане – 150 бара;
  • Изпитано налягане – 250 бара;
  • Гасителен агент: Карбон диоксид (СО2). 
  • Температура на работа от -20°С до +50°С

 

ВИД  НА ПОЖАРАГАСИТЕЛЯ КЛАС НА ПОЖАРА
А В С Електричество МПС
СО2 -2кг.- носим + + + + +
СО2 -5кг.- носим + + + + +
СО2 -2х5кг.- возим + + + + +
СО2 -10 кг.- возим + + + + +
СО2 -30 кг.- возим + + + + +

 

СТОЙКИ /ЗАКАЧАЛКИ/ ЗА НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

 

Съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,  носимите пожарогасители трябва да бъдат поставяни на стойки или конзоли.

 

 

Предлагаме стоки за стена /бетон, тухла или гипсокартон/

Стойка за пожарогасител СО2– 2 или 5 кг.

Цена- 2.00 лв. без ДДС.

 

 

 

Стойка за пожарогасител прахов- 3, 6 и 12 кг. или воден/водопенен- 9л.

Цена- 2.00 лв. без ДДС.

 

 

 

Стойка за пожарогасител прахов- 3, 6 и 12 кг. или  воден/водопенен- 9л.

Цена- 2.00 лв. без ДДС.

 

 

 

Предлагаме решение и за  помещения в  които е  е невъзможно или нежелателно закрепването на стойката или конзолата към стената /стените са изработени от гипсокартон, стъкло, мрамор  и др./

В тези случай могат да се ползват преносими  стойки които са подходящи за всички видове пожарогасители с тегло до 18 кг.

Предимството им, че те  не се фиксират към стената или пода, лесно могат да бъдат премествани на необходимите места в зависимост от нуждите, стабилни са, лесно се преоборудват за    един, два или  три пожарогасителя.

На стойките е предвидено место за поставяне  знак /стикер/ за обозначаване мястото на разположение на пожарогасителите съгласно изискванията на Наредба 07/8 от 2008г.

 

3-0-стойка без стикер 1-2-стойка със стикер 1-3-стойка изглед с пожарогасител 2-3-стойка изглед с пожарогасители 3-3-стойка изглед с пожарогасители

 

 

 

 

 

 

Разрешения: